Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett avtal, ett traktat, ett fördrag från svenska till franska

Översätt ett avtal, ett traktat, ett fördrag till andra språk