Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett avtal, ett traktat, ett f��rdrag från svenska till franska

Översätt ett avtal, ett traktat, ett f��rdrag till andra språk