Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett färskvin, ett icke lagrat vin från svenska till franska

Översätt ett färskvin, ett icke lagrat vin till andra språk