Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett fäste, ett grepp från svenska till franska

Översätt ett fäste, ett grepp till andra språk