Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett f��rskvin, ett icke lagrat vin från svenska till franska

Översätt ett f��rskvin, ett icke lagrat vin till andra språk