Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett fattigdom, ett elände, en misär från svenska till franska

Översätt ett fattigdom, ett elände, en misär till andra språk