Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett fattigdom, ett el��nde, en mis��r från svenska till franska

Översätt ett fattigdom, ett el��nde, en mis��r till andra språk