Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett framsteg, ett fram��tskridande från svenska till franska

Översätt ett framsteg, ett fram��tskridande till andra språk