Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett framtr��dande från svenska till franska

Översätt ett framtr��dande till andra språk