Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett gräl, ett bråk från svenska till franska

Översätt ett gräl, ett bråk till andra språk