Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett gr��l, ett br��k från svenska till franska

Översätt ett gr��l, ett br��k till andra språk