Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett grundande, ett införande från svenska till franska

Översätt ett grundande, ett införande till andra språk