Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett grundande, ett inf��rande från svenska till franska

Översätt ett grundande, ett inf��rande till andra språk