Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett h��ghus, ett torn från svenska till franska

Översätt ett h��ghus, ett torn till andra språk