Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett hemland, ett land d��r man ��r f��dd från svenska till franska

Översätt ett hemland, ett land d��r man ��r f��dd till andra språk