Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett hus, ett hem från svenska till franska

Översätt ett hus, ett hem till andra språk