Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett inf��rande, ett grundande från svenska till franska

Översätt ett inf��rande, ett grundande till andra språk