Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett jordbruk, ett lantbruk från svenska till franska

Översätt ett jordbruk, ett lantbruk till andra språk