Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett kontokort, ett betalkort från svenska till franska

Översätt ett kontokort, ett betalkort till andra språk