Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett läroverk, ett gymnasium från svenska till franska

Översätt ett läroverk, ett gymnasium till andra språk