Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett musikinstrument, ett instrument från svenska till franska

Översätt ett musikinstrument, ett instrument till andra språk