Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett officiellt språk, ett nationalspråk från svenska till franska

Översätt ett officiellt språk, ett nationalspråk till andra språk