Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett sätt att leva, en livsstil från svenska till franska

attque

Översätt ett sätt att leva, en livsstil till andra språk