Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett sätt, ett medel från svenska till franska

Översätt ett sätt, ett medel till andra språk