Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett s��tt, ett medel från svenska till franska

Översätt ett s��tt, ett medel till andra språk