Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett skelett, ett tomt skal från svenska till franska

Översätt ett skelett, ett tomt skal till andra språk