Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett skrik, ett rop från svenska till franska

Översätt ett skrik, ett rop till andra språk