Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett spr��k, ett spr��kbruk från svenska till franska

Översätt ett spr��k, ett spr��kbruk till andra språk