Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett staket, ett stängsel från svenska till franska

Översätt ett staket, ett stängsel till andra språk