Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett staket, ett st��ngsel från svenska till franska

Översätt ett staket, ett st��ngsel till andra språk