Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett tal, ett anf��rande, ett f��redrag från svenska till franska

Översätt ett tal, ett anf��rande, ett f��redrag till andra språk