Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett vardagsliv, dagligt liv från svenska till franska

Översätt ett vardagsliv, dagligt liv till andra språk