Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta etthundrafemtioåtta från svenska till franska

100cent
8huit

Översätt etthundrafemtioåtta till andra språk