Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta eux, elles från franska till svenska

euxdem
sontär

Översätt eux, elles till andra språk