Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta eux aussi från franska till svenska

euxdem
quesom

Översätt eux aussi till andra språk