Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta exquis, exquise från franska till svenska

Översätt exquis, exquise till andra språk