Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta föda upp, uppfostra från svenska till franska

Översätt föda upp, uppfostra till andra språk