Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta följ Nourias arbete från svenska till franska

Översätt följ Nourias arbete till andra språk