Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta för från svenska till franska

förcar
Annons

Översätt för till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018