Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta för att komma ihåg från svenska till franska

Översätt för att komma ihåg till andra språk