Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta för en gångs skull från svenska till franska

vidpour
dinton

Översätt för en gångs skull till andra språk