Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta för en månad sen från svenska till franska

Annons
Annons
menmais
Annons
sinases
Annons
Annons

Översätt för en månad sen till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018