Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta för en minut sedan från svenska till franska

varsois

Översätt för en minut sedan till andra språk