Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta föräldrar från svenska till franska

MinaMes
sinases
dinates

Översätt föräldrar till andra språk