Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta förälskad, kär, älskad från svenska till franska

Översätt förälskad, kär, älskad till andra språk