Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta för 45 år sedan från svenska till franska

femcinq

Översätt för 45 år sedan till andra språk