Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta för en månad sen från svenska till franska

menmais
sinases

Översätt för en månad sen till andra språk