Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta föra med sig från svenska till franska

medavec

Översätt föra med sig till andra språk