Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta förebrå ngn från svenska till franska

omdans
idans
medavec

Översätt förebrå ngn till andra språk