Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta förlovad med från svenska till franska

medavec

Översätt förlovad med till andra språk